In 1494 schilderde Gerard David 'het Oordeel van Cambyses' op vraag van het Brugse stadsbestuur. Ooit hing dit bijzonder aangrijpende, gruwelijke werk in de rechtszaal van het brugse stadhuis, als voorbeeld van gerechtigheid. Nu is het één van de topstukken van het Groeningemuseum, en van de expositie «De Kunst van het Recht».

Sinds de 15de eeuw was het gebruikelijk rechtszalen te verfraaien met kunstwerken die alludeerden op gerechtigheid. Dikwijls koos men hiervoor 'Het Laatste Oordeel' - het ultieme moment van goddelijk recht - als onderwerp. Daarnaast werden ook gebeurtenissen uit Bijbelse en profane bronnen het onderwerp van gerechtigheidstaferelen. Ook buiten de rechtszaal werden onderwerpen gerelateerd aan gerechtigheid afgebeeld in de kunst. Rechtspraak, terechtstelling, rechtvaardigheid , rechters en veroordeelden inspireerden kunstenaars om schilderijen, prenten, tekeningen, beeldhouwwerken en gebrandschilderd glas te maken. Een dertigtal kunstwerken uit de eigen collecties, en een zestigtal bruiklenen schetsen een beeld van de manier waarop bepaalde thema’s, gerelateerd aan gerechtigheid tijdens de drie eeuwen voor het einde van het Ancien Régime in de kunst werden verbeeld.

PK-expo tekent een hedendaagse opstelling waarbij gewerkt wordt met strakke constructies die 7 graden gedraaid staan ten opzichte van de zalen. Ze leidt de bezoeker in een natuurlijke flow doorheen tentoonstelling. Aangepaste belichting, doorgedreven typografie en strak kleurgebruik - gebaseerd op tinten uit het schilderij van Gerard David - zetten de kunstwerken extra in de verf.

/