Het kleine Ursulaschrijn is één van de zeldzame getuigen van de schilderkunst van vóór de gebroeders van Eyck. Wereldwijd zijn slechts een dertigtal schilderijen uit die periode bewaard gebleven.

Na langdurige restauratie is het schrijn in zijn oorspronkelijke glorie hersteld en klaar voor het publiek. PK-expo ontwerpt een sobere opstelling waarbij drie antracietkleurige platformen de tentoongestelde stukken omsluiten als eilanden.

Alle informatie- en duidingspanelen zitten in deze eilanden ingefreesd. In het verlengde ligt de kapel met het grote Ursulaschrijn van Hans Memling.

/